Fassaadide renoveerimine lubikrohviga


Krohvime hoonete välisfassaade traditsioonilise ja sajandeid kasutuses olnud lubikrohviga. Vihjeid hoonete krohvilahenduste püsimisele annavad hooned ise.  Elava tõestusena on keskaegsetes hansalinnades just krohvitud kivihooned need, mis kõige paremini ajahambale vastu pidanud. Lubikrohv talub hästi külma- ja kuumatsükleid. Lubikrohvi pinnatugevus märgudes ei muutu, mistõttu peab krohv hästi vastu ka vihmadele ja tuultele. Lubja kõrge pH aitab ära hoida hallitusseente teket. Kvaliteetselt teostatud fassaaditööd pikendavad hoonete eluiga ning on lisaks esteetilisusele ka soojapidavad.

Lubikrohvitud hooned värvitakse üle lubivärviga. Värvikiht kaitseb krohvipinda ning annab välisfassaadile parema vastupidavuse.Fassaadide soojustamine termokrohviga


Soojustame hoonete välisfassaade lubitermokrohviga. Termokrohviga soojustamine on üks viisidest, kuidas säilitada hoone proportsioonid (räästakasti laius, aknapaled jm). Kuna soojustamine toimub õhukeste kihtidena (kuni 5 cm) , siis jääb hoone vaatamata lisasoojustuskihi andmisele endiselt samasse mõõtu. Eriti tõhus on selline meetod muinsuskaitse väärtusega hoonete puhul, mille puhul järgitakse rangelt hoone esialgset kuju ja mõõtmeid. Termkrohvitud pind viimistletakse traditsioonilise lubikrohviga ning värvitakse üle lubivärviga. Tutvu pikemalt termokrohvi ja hoone soojustamisega ühe kodu näitel siin.
Mis on krohvimise hind?


Fassaadi krohvimise hind sõltub suuresti sellest, kui kehvas või heas seisukorras on fassaad ise. Fassaadi renoveerimist, mis vajab kergeid krohviparandusi ja uut lubivärvi kihti, saab võrrelda sanitaarremondiga.

Fassaad, mis vajab kapitaalset remonti - st krohv on aluspinna küljest lahti ja võib-olla ka kivid on müüris liikuma hakanud, sellises seisus hoone renoveerimine on võrreldav suuremahulise kapitaalremondiga. Niisiis võib fassaadi värskenduse tasu olla väärt viie- kuni kuuekohalise summaga. Siin standardhinda või paketti ei eksisteeri.

Fassaaditööd võetakse ette suvisel perioodil, et lubikrohvitud pinnad jõuaksid enne öökülmade tulekut ära kivistuda. Niisiis algab fassaaditööde kavandamine enamasti palju varem, et kevadel tegutsema asuda. Kui sinu kodu või muu hoone vajab krohvimist, asu plaane seadma ning viimistluslahendusele mõtlema juba talvel.Võta ühendust